FİZİKİ DURUMU VE NÜFUSU 
Kasaba, Kulu'nun yaklaşık 25 km batısında yer almaktadır. Kasabamız 32-33 doğu meridyeni, 39-40 Kuzey paralelleri arasındadır. İlçeye uzaklığı 23 km.dir. Doğusunda Karacadağ Kasabası, batısında Yeşilyurt, güneyinde Bulduklu, kuzeyinde Hisar ve Kırkpınar köyleri vardır. Kasaba ova görünümündedir. Arazinin %20 si engebelidir. Kasaba batısındaki Kale adı verilen tepe eteğine ve geniş bir alan üzerine yerleşmiştir. Kasabanın batısından SAMSAM gölünün suyu geçmekte ve kasaba arazisinin büyük bir bölümünü sulamaktadır. Arazi kuzeye doğru yükselmekte, irili ufaklı tepecikler ve dağlık araziye dönüşmektedir. Bu doğruların yüksekliği 500- 600 m bulmaktadır. Yapılan son nüfus sayımında yaklaşık 4500 kişi yaşamaktadır. Kasabanın bir kısmı Konya iline göçmüş veya Avrupa'da ikamet etmektedir.

TARİHÇESİ 
Kozanlı kasabası klasik çağda Konya Ankara eyaletlerini birbirinden ayıran sınır bölgesi ve yerleşim yeriydi. Kozanlı II Galat Devleti zamanında psikopos Pitanissos tarafından kullanılmıştır. Kozanlı kasabasında çok sayıda Roma kitabeleri ve az sayıda Hristiyanlık dönemi yazıtları vardır. Kozanlı kasabasının ortasındaki kale adı verilen tepede mağara sistemi olarak kullanılmış küçük bir mağara da mevcuttur. Kasabayı 19. yüzyılın ikinci yarısında Adana'nın Kozan ilçesi ve çevresinden gelen Kozanoğulları kabilesine mensup Varsak (Farsak) ve Avşar Türkleri kurmuşlardır. Kozanoğulları Çukurova Derebeyliği'nin en kuvvetlisi idi. Nüfusu ve hakimiyetleri bugünkü Kozan, Kadirli ve Saimbeyli yörelerini içine alıyordu. Kozanoğulları aynı zamanda Osmanlı Devleti ile en çok mücadele eden derebeyliklerindendi. 1865 yılında Osmanlı Devleti bölgede güvenliği, idari otoriteyi sağlamak için Türkmenleri zorunlu iskana tabi tutmak üzere Derviş ve Cevdet Paşaların komutasındaki Fırka-i İslahiye adıyla bilinen bir askeri güç göndermiştir. Kozanoğulları ve Avşarlar başta olmak üzere Türkmenler, zorla toprağa yerleşmeyi kabul etmeyerek ayaklandılar. Ayaklanma kısa sürede bastırıldı. Aşiretlerin bir kısmı İç Anadolu bölgesindeki Konya eyaletine gönderilmiştir. İşte Kozanlı Kasabasını da Konya eyaletine iskan ettirilen Kozanoğulları kurmuşlardır. Kasaba halkının büyük çoğunluğunu Farsak Türklerinin özellikleri sarı saç ve renkli gözlere sahip olmalarıdır ki bu özellikleri ile diğer Türk boylarından ayrılırlar. Kasabada mağara sistemi olarak kullanılmış inler de bulunmaktadır. Höyük Kozanlı kasabası içinde ve Saz yolu üzerindedir. Kozanlı Höyüğünün Kalkolitik çağdan itibaren yerleşmelere sahne olduğu anlaşılmaktadır.

GÖLLERİ 
Kozanlı Saz Gölü: Göl tatlı su gölü olup, göl ile Kozanlı arasında kalan yüzlerce hektarlık çayır bulunmaktadır. Göl 50 hektarlık alana sahiptir. Göl alanının büyük çoğunluğu sazlıktır. Gözle nesli tükenmekte olan önemli sayıda dikkuyruk ve kerkenez kuşları üremektedir. Ayrıca Tuz gölünden gelen Flamingolar düzenli olarak buradaki bataklıklarda beslenmektedir. 1996 yılında SİT alanı ilan edilmiştir. Göl alanında kuş gözlemi ve bilimsel amaçlı faaliyetler yapılmaktadır.

İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 
Kasabada kara iklimi görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları sıcak ve soğuk ve kar yağışlıdır. “kuru ayaz” dediğimiz yağışsız soğuk günler çoktur. 
Kasabanın doğal bitki örtüsü bozkırdır. Geniş step alanları içerisinde kısa boylu, sert yapraklı yer yer dikenli ve çalımsı bitkiler görülmektedir. Hayvanların otlamasına karşın özellikle dayanıklıdır.

EĞİTİM ve ÖĞRETİM 
Coğrafik yapısı ve yerleşim alanları dağınık olduğundan kasabada üç ilköğretim okulu ve bir lise bulunmaktadır. Eğitim bölgesi olarak değerlendirildiğinden bazı branşlarda özellikle İngilizce, Matematik, Müzik, Rehber öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Tam gün eğitim yapılan okullarda sınıflar öğrenci mevcudiyeti bakımından kanun ve yönetmeliklere uygun sayıda öğretim yapılmaktadır. Eğitim bölgesi içerisinde ilköğretim okullarında anasınıfına ihtiyaç duyulmaktadır. 75. yıl İlköğretim Okulu ısınma sorununu Kalyak denilen yakıtla Kalorifer sistemli olarak çözmüş ancak diğer okullarımız sobalıdır.

GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZ 
Kasabamızda düğün törenlerine başlamadan önce düğün olacak evin en üst kısmına Türk bayrağı dikilir. Düğün Perşembe sabah saat 10.00 da düğün yemeklerinin yapılması ile başlar. Komşular ve yakın çevre düğün yemeği yaparak yardım toplarlar. Düğün sahibine iki türlü yardımda bulunulur. Birincisi düğünün ikinci günü nişan takısı adı altında gelin ve damada altın ve para takılarak katkıda bulunur. İkincisi ise damat tarafı kasaba halkını davet ederek genellikle etli pilav ve tatlı olarak hoşaf verilir. Yemekten sonra sağdıç ve damat düğün alanına çıkar ve imam duasını yapar. Duadan sonra yemeğe gelen kasaba halkı düğün sahiplerine verilmek üzere zarfın içinde nakit yardımında bulunurlar. Davul zurna eşliği ile davetliler yöresel halay çekerek eğlenirler. Son gün kız tarafında kına merasimi yapılır. Çeyizler sergilenir. Daha sonra gelin ailesi ile vedalaşarak çeyizlerle birlikte damat evine gidilir. Pazar akşamı düğün sona erer. 
Bir kişi öldüğünde cenaze defni sonrası imam ve kasaba halkı cenaze evine dönerek imam Kuran okur ve cenaze sahibi yakınları sıra olarak başsağlığı dileklerini alırlar. Cenaze yakını veya komşusu evlerinde bir oda açarak 3 gün boyunca taziye ziyaretleri yapılır. Bu üç gün içinde cenaze sahiplerinin komşuları gelen misafirlere yemek verirler. Üçüncü gün ocak kokusu altında gözleme yapılır ve hem gelen misafirlere hem de kasaba halkına reçel tatlısı ile birlikte ikramda bulunulur. Rahmetlinin 40. günü sonrası hayrına tüm kasaba halkına yemek verilir. Maddi durumu daha iyi olan cenaze yakınları çevre kasaba veya talepte bulunulan herhangi bir yere köprü, cami, çeşme, okul gibi katkıda bulunurlar.

EKONOMİSİ 
Kasabada tarım modern aletlerle yapılmaktadır. Ekilen tarım ürünleri arasında kimyon, fasulye, nohut, mercimek, buğday, arpa, çavdar, şekerpancarı ve bahçe bitkileri bulunmaktadır. Son yıllarda şekerpancarı ekimi oldukça yaygınlaşmıştır. Hayvancılık fazla gelişmemiştir. Devletimizin başlatmış olduğu 50*50 denilen küçükbaş hayvancılık projesi ile kasaba çiftçisi bu yönde çalışmalara başlamıştır. Nüfusun yaklaşık %20 si yurtdışında çalışmaktadır. Kasabada bir un fabrikası vardır ve Kozanlı halkına hizmet vermektedir. Kasabada küçük ölçekli iş yerlerinin yanı sıra bir un değirmeni ve küçük bir sanayi sitesi mevcuttur.
 
 
 
     
 
   
 
 
           
DERNEĞİMİZ HAKKINDA  
KASABAMIZ HAKKINDA
 
YEREL LİNKLER
 
   
 
 
   
   
     
     
     
Eski Başkanlarımız      
   
   
 
 
     
Copyright 2014 © Kozanlılar Derneği
Ana Sayfa |  Yönetim |  Üyeler |  Foto Galeri |  Video Galeri |  Ziyaretçi Defteri |  Haberler |  İletişim
Designed by Abdullah KAVUNCU